Modlitwa w intencji parafii

Panie Jezu Chryste, który jesteś Głową Kościoła, Twego Mistycznego Ciała, a tym samym Głową naszej parafii, będąc w niej w rozmaity sposób obecny, daj nam, prosimy Cię, miłość ku Tobie, miłość ku Twemu Ojcu i Duchowi Świętemu. Udziel wszystkim nam, którzy tę naszą parafię tworzymy, odpowiednich łask. Opiekuj się słabymi, oświeć wątpiących, wzmocnij zrozpaczonych, podtrzymuj chwiejących się i zbudź tych, którzy śpią i nie widzą tego, co się wokół nich dzieje. Udziel chorym zdrowia i prowadź do Twego światła szukających Cię, aby Cię znaleźli i pozostali przy Tobie.

Polecamy Ci, Panie Jezu, naszych duszpasterzy, a szczególnie naszego księdza proboszcza. Oświecaj ich nieustannie, by zrozumieli, że Ty jesteś w nich przez łaskę i przez sakramenty święte. Pozwól im odczytać właściwie znaki czasu i prowadź przez nich naszą parafię do Twojego Królestwa. Polecamy Ci tych duszpasterzy, którzy podają nam codziennie chleb Słowa Bożego i Chleb Eucharystyczny, w którym Ty sam jesteś obecny.

Twojej opiece polecamy tych, którzy nasze dzieci uczą religii w szkołach. Daj im siły do pracy, serce ojcowskie i macierzyńskie, aby przez ich posługę mogli doprowadzić i siebie i nasze dzieci do zbawienia.

Spraw też, Panie Jezu, byśmy wszyscy angażowali się w posługę dla naszych bliźnich. Daj, abyśmy zawsze znaleźli dobre i właściwe słowo dla nich, i by nasza dłoń była zawsze gotowa im pomóc. Ty, który zawsze żyjesz, by wstawiać się za nami, spraw, byśmy tu na ziemi przedłużali Twoją misję i budowali razem z naszym proboszczem i jego pomocnikami Twoje Mistyczne Ciało – Kościół, byśmy wszyscy byli solą ziemi i światłością świata. Daj nam, byśmy wszyscy kiedyś mogli się spotkać tam, gdzie Ty z Twoim Ojcem i Duchem Świętym, z Twoją i naszą Matką Maryją i wszystkimi naszymi Patronami, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Janie Nepomucenie, patronie naszej parafii, módl się za nami.


Litania do św. Jana Nepomucena
 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święta Panno nad pannami, módl się za nami
Święty Janie, Nepomucenie, módl się za nami
Święty Janie, łzami i prośbami rodziców w starości od Najświętszej Panny wyproszony, módl się za nami
Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony, módl się za nami
Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele, módl się za nami
Święty Janie, gorliwy sługo ołtarza Pańskiego, módl się za nami
Święty Janie, męża apostolskiego wzorze, módl się za nami
Święty Janie, jasna pochodnio Kościoła Pańskiego, módl się za nami
Święty Janie, czyste zwierciadło spowiedników, módl się za nami
Święty Janie, jałmużniku szczodrobliwy, módl się za nami
Święty Janie, jeszcze w kolebce Najświętszej Panny oblubieńcze, módl się za nami
Święty Janie, krasomówco najświetniejszy, módl się za nami
Święty Janie, kaznodziejo najżarliwszy, módl się za nami
Święty Janie, pilny pasterzu dusz Krwią Jezusową odkupionych, módl się za nami
Święty Janie, pobudko grzeszników do pokuty, módl się za nami
Święty Janie, prawdziwy wzorze świątobliwości, módl się za nami
Święty Janie, naczynie nie zmazanej piękności, módl się za nami
Święty Janie, duchem prorockim napełniony, módl się za nami
Święty Janie, sekretu Spowiedzi świętej stróżu nie przełamany, módl się za nami
Święty Janie, milczenia Sakramentalnego większy niż życia własnego miłośniku, módl się za nami
Święty Janie, stateczności kapłańskiej diamencie nie skruszony, módl się za nami
Święty Janie, niewinności panieńskiej u złośliwego świata trwały obrońco, módl się za nami
Święty Janie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Opiekunie, módl się za nami
Święty Janie, nowy w cudach Boskich doznań Patronie, módl się za nami
Święty Janie, w dłoniach szlachetnych nieoszacowany klejnocie, módl się za nami
Święty Janie, nasz wielki Patronie, módl się za nami
Święty Janie, nasz możny przyczyńco u Boga, módl się za nami

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie
Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie
Od grzechu każdego, wybaw nas Panie
Od wszelkiego zgorszenia, wybaw nas Panie
Od wszelkiego złego zrozumienia, wybaw nas Panie
Od niesławy świata, wybaw nas Panie
Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie
Od świętokradzkiej spowiedzi, wybaw nas Panie
Od niebezpieczeństwa ciała i duszy, wybaw nas Panie
Od ucisku sumienia, wybaw nas Panie
Od odwlekania pokuty świętej, wybaw nas Panie
Od wszelkiego kłamstwa i fałszu, wybaw nas Panie
Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół, wybaw nas Panie
Od przewrotnego towarzystwa, wybaw nas Panie
Od wyjawienia sekretów, wybaw nas Panie
Od zaniedbania powinności, wybaw nas Panie
Przez zelżywe na śmierć krzyżową skazanie, wybaw nas Panie
Przez haniebne z łotrami porównanie, wybaw nas Panie
Przez pośmiewisko od faryzeuszów zadane, wybaw nas Panie
Przez gorzką śmierć Twoją, wybaw nas Panie
Przez przyczyny i zasługi świętego Jana Nepomucena, wybaw nas Panie
W dzień sądu Twego, wybaw nas Panie
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, wysłuchaj nas Panie
Abyś nam grzechów odpuszczenie dać raczył, wysłuchaj nas Panie
Abyś cześć świętego Jana Nepomucena pomnażać raczył, wysłuchaj nas Panie
Abyś przez pamięć wszystkich jego zasług nam łatwe i łaskawe ucho dać raczył, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

K. Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, któryś przez śmierć błogosławionego Jana, dla nieprzezwyciężonego milczenia sakramentalnego, Kościół Twój nową męczeństwa koroną przyozdobił, daj za jego przyczyną i przykładem przezorną w języku ostrożność, abyśmy raczej wszystko złe, niźli uszkodzenie duszy na tym świecie ponosili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.