Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

POCZĄTKI

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”.

Straż Honorowa powstała we Francji po objawieniach św. Małgorzacie Marii Alacoque z Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Pan Jezus ukazując jej swoje Najświętsze Serce zapewniał, że jest Ono wypełnione żarem ogromnej miłości do rodzaju ludzkiego, że nie może już dłużej tłumić w sobie jej płomieni, pragnie je objawić i rozlać, ubogacić wszystkich ludzi najkosztowniejszymi darami uświęcających łask, a także domagał się wynagrodzeń i czci za grzechy ludzkości. Czcicielom swojego Najświętszego Serca obiecał radość i pokój w rodzinach oraz bezpieczną ucieczkę w życiu i przy śmierci, szczególnie po odprawieniu dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.

W POLSCE

Zaledwie w kilka lat po powstaniu we Francji Straż Honorowa znalazła podatny grunt również na ziemiach polskich. Do Bractwa założonego w Krakowie w 1868 r. zapisały się wszystkie zakonnice klasztoru Nawiedzenia oraz ich uczennice. W 1919 r. papież Pius XI ustanowił istniejące Bractwo Straży Honorowej do godności Arcybractwa. Dewizą Arcybractwa jest: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.

Członkowie Straży starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, jest wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei.

W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość, pełniąc przy Sercu Bożym rzeczywistą straż honorową, która jest modlitwą i wynagrodzeniem za zniewagi i grzechy osobiste i społeczne.

W NASZEJ PARAFII

W Parafii św. Jana Nepomucena Straż Honorowa NSPJ została założona wkrótce po erygowaniu parafii dekretem ks. Biskupa wrocławskiego Jerzego Koppa w 1896 r i jest jedną z najstarszych wspólnot strażowych w Polsce.

W II Rzeczpospolitej Straż Honorowa rozwijała się bardzo prężnie, także i w naszej parafii, i liczyła przez pewien okres nawet 1000 członków. Działały dwie gałęzie – męska i żeńska, organizując przy parafii życie religijne i społeczne.

Po II wojnie światowej mimo wielu utrudnień Straż wznowiła swoją działalność, ale dopiero w październiku 1997 r. nastąpiła ponowna rejestracja Straży Honorowej przy naszej parafii.

Obecnie Straż Honorowa liczy kilkanaście osób, kobiet i mężczyzn.

Opiekunem wspólnoty w naszej parafii był i dotychczas jest ks. Kanonik Alfred Szkróbka, który zawsze przewodniczy comiesięcznym spotkaniom wspólnoty.

W każdy I czwartek miesiąca wspólnota odprawia w kościele Godzinę Świętą na pamiątkę konania Pana Jezusa w Ogrójcu. W każdy I piątek miesiąca uczestniczy we mszy św. pierwszopiątkowej, wynagradzającej i rozszerzającej kult NSPJ.

Spotkania strażowe odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca po I piątku.

Podczas spotkania wspólnota łączy się duchowo z centralą w Krakowie śpiewając uroczysty hymn strażowy. Ks. Opiekun wygłasza referat na temat działalności Arcybractwa, przybliża historię i cele, a są nimi czynne uczestnictwo wspólnoty w życiu liturgicznym parafii, czuwania i spotkania modlitewne, udział w parafialnej Drodze Krzyżowej, procesji Bożego Ciała i wyjazdy na coroczne ogólnopolskie spotkania strażowe na Jasnej Górze.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii jest bardzo żywy. Wspólnota jest rozpoznawalna, gromadzi się przy sztandarze NSPJ.