Kancelaria

Godziny urzędowania

w poniedziałki, wtorki i środy    w godz. od 1000 do 1200
w czwartki                                     w godz. od 1500 do 1700
w piątki                                          w godz. od 1000 do 1200

Chrzest święty

 • Rodzice zgłaszają dziecko w kancelarii przynosząc akt urodzenia dziecka wystawiony w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Szczegółowe informacje dotyczące nauki przedchrzcielnej dla rodziców i chrzestnych są podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych, również na stronie www.
 • Chrzestni mieszkający poza naszą parafią są zobowiązani do przyniesienia ze swoich parafii zaświadczenia, że są osobami praktykującymi i mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Msze św. w intencji rocznych dzieci

Dzieci należy zgłaszać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.


Sakrament małżeństwa

Protokół spisuje się najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną uroczystością ślubną. Do spisania protokołu należy przedstawić:

 • Narzeczony ochrzczony poza naszą parafią zobowiązany jest przedstawić świadectwo chrztu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed spisaniem protokołu przedślubnego
 • Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej
 • Dowód osobisty
 • Strona owdowiała (jeśli jest) – akt zgonu współmałżonka
 • Jeśli ślub ma być konkordatowy, to najpierw należy zgłosić się w Urzędzie Stany Cywilnego, a potem dopiero w kancelarii parafialnej przedstawić uzyskane tam zezwolenie na ślub kościelny ze skutkiem cywilnym.

Katechumenat – czyli obowiązkowe katechezy uzupełniające dla osób, które nie ukończyły katechizacji na poziomie szkoły średniej – są prowadzone w każdy wtorek o godz. 19.00 w Domu Parafialnym parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach.

Przed Mszą św. ślubną do zakrystii należy donieść:

 • Odpis aktu zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stany Cywilnego (jeśli ślub nie jest konkordatowy)
 • Dowody osobiste świadków
 • Obrączki

Wymagania co do świadków

 • Ukończony 16-ty rok życia.

Informacje dla narzeczonych

Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni są zobowiązani do nauk przedślubnych i spotkania w parafialnej poradni życia rodzinnego.


Sakrament chorych

Udzielany jest :

 • w kościele, w czasie Mszy św. sprawowanej w intencji chorych;
 • w czasie co miesięcznych odwiedzin chorych;
 • w każdym nagłym przypadku po osobistym wezwaniu kapłana.

W przypadku długotrwałej choroby należy zawezwać kapłana odpowiednio wcześniej, a nie dopiero w momencie agonii chorego.
NIE UDZIELA SIĘ SAKRAMENTÓW OSOBOM JUŻ ZMARŁYM !!!

Odwiedziny chorych

 • Chorych odwiedzamy co miesiąc, zasadniczo w każdą pierwszą sobotę miesiąca;
 • Chorych do odwiedzin należy zgłaszać w kancelarii Parafialnej.

Sprawy pogrzebowe

Sprawy pogrzebowe załatwia się zasadniczo w godzinach urzędowania kancelarii.

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu,
 • karta do pochowania zwłok,
 • informacja od administratora cmentarza o numerze kwatery.

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

CZŁONKOWIE Z URZĘDU:
Ks. Jarosław Oleś, Proboszcz, Przewodniczący Rady
Ks. Dariusz Kamiński, Wikary
Siostra Anna, zakrystianka
Lucyna Kwiecińska
Szymon Kubas
Anna Stelmaszczyk
Ilona Szymik

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY:
Małgorzata Bira
Daniel Czyba
Danuta Golda
Urszula Jersz
Małgorzata Koszek
Tadeusz Król
Monika Lubecka
Anna Matera
Radosław Michalak
Krzysztof Widera
Anna Wiśniewska
Mirosław Żelazek
Justyna Żydek
Bernard Żydek

 

DELEGAT ds. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

Ks. Łukasz Nocoń
Kuria Metropolitalna
skr. pocztowa 206, 40-950 Katowice
tel: +48 519 318 959
e-mail: delegat.dm@katowicka.pl