Modlitewna Grupa Uwielbienia

Modlitewną Grupę Uwielbienia tworzą osoby chcące się wspólnie modlić. Grupa przygotowuje spotkania modlitewne, które od pewnego czasu mianują się „Modlitwą o pokój” – pokój na świecie oraz pokój w naszych sercach. Modlitwy odbywają się raz w miesiącu zgodnie z rocznym harmonogramem. Każda modlitwa odbywa się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, a w jej trakcie stałymi punktami są: rozważanie Słowa Bożego z najbliższej niedzieli, franciszkańska modlitwa o pokój oraz dziesiątka różańca. To wszystko w towarzystwie śpiewów przy akompaniamencie gitary.

Grupa spotyka się również na comiesięcznych spotkaniach formacyjno-organizacyjnych, na których modlimy się wspólnie, dzielimy się Słowem Bożym oraz przygotowujemy modlitwę od strony organizacyjnej. Naszym opiekunem jest ksiądz wikary.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą modlić się więcej…