Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.

Podstawowym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy jest zanoszenie Komunii św. chorym i niepełnosprawnym, a także pomoc celebransowi w rozdawaniu Komunii św.

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej może zostać mężczyzna w wieku 25-65 lat, cechujący się dojrzałą wiarą, pobożnością, wzorowym życiem rodzinnym i zawodowym, otwartością na drugiego człowieka i gotowością do posługi wśród chorych oraz cieszący się szacunkiem wiernych.

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej są ustanawiani przez Ks. Arcybiskupa po studium przygotowawczym prowadzonym przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

W naszej Parafii są czynni trzej szafarze:

  • Radosław Michalak
  • Sebastian Jendryka
  • Paweł Rother
  • Jerzy Migurski