Krąg Modlitewny Rodzin

Jest grupą formacyjną związaną ściśle z historią i działalnością Ruchu Światło-Życie. W naszej parafii ruch ten skupia kilkanaście rodzin, które spotykają się w trzech kręgach. Cyklicznie powtarzające się spotkania w domach poszczególnych rodzin są okazją do przebywania we wspólnocie. Jednak ich głównym celem jest dzielenie się Słowem Bożym. Czytając Ewangelię z danego dnia staramy się odkryć Jej bogactwo i znaleźć wskazówki istotne w naszym codziennym małżeńsko-rodzinnym życiu. Rozważanie Pisma Św. poprzedzone jest modlitwą przy świecy zapalonej przez gospodarza mieszkania.

W trakcie spotkań jest też czas na dzielenie się świadectwem wiary i przeżywaniem modlitwy w naszych rodzinach. Opiekunem naszej grupy jest Ksiądz Proboszcz, który nas prowadzi i rozwiewa nasze wątpliwości. Spotkanie kończy wspólna rodzinna modlitwa, po czym umocnieni Bożym błogosławieństwem wracamy do naszych domów. Grupa nasza na miarę swoich możliwości działa na rzecz parafii (budujemy ołtarz na Uroczystość Bożego Ciała, prowadzimy spotkania z bierzmowańcami). Tradycją naszej grupy są kilkudniowe wyjazdy formacyjne (przeżywaliśmy je już kilka razy w Chrzanowie i Koniakowie), a także majówki (zawsze 01.V.) spędzane na pieszej wędrówce trasami wyznaczonymi przez Ks. Proboszcza. Zapraszamy wszystkie chętne rodziny do poszerzenia naszej wspólnoty i przeżywania w niej swego małżeńskiego powołania.