ŻYWY RÓŻANIEC

ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice. Tak więc  gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • w Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • w Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego 7 października,
  • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 XII).

INTENCJE SZCZEGÓŁOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

Kwiecień 2024 r:

1. Róża – św. Jana Nepomucena – intencja papieska.  O docenianie roli kobiet: 
Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

2. Róża – św. Józefa:
W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. i kandydatów do bierzmowania oraz w intencji ich rodzin.

3. Róża – bł. Pauliny Jaricot: 
W intencji koniecznych prac remontowych w naszej parafii, w intencji osób pracujących przy parafii oraz o pozyskanie środków finansowych i w intencji przyszłych wykonawców.

4. Róża – św. Antoniego:
O pokój na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, w Europie, w Świecie, w naszej Ojczyźnie i w nas samych.

5. Róża – św. O. Pio: 
O sprawiedliwe porozumienie w sprawie nauki religii i w szkole.

6. Róża (w trakcie powstawania)
Za Członków Żywego różańca naszej Parafii i ich rodziny o niegasnący entuzjazm, radość i poczucie sensu modlitwy oraz za zmarłych Członków Żywego Różańca.

 

Marzec 2024 r:

1. Róża – św. Jana Nepomucena:
Za wszystkich Parafian o wielkopostne nawrócenie.

2. Róża – św. Józefa: 
W intencji koniecznych prac remontowych w naszej parafii, w intencji osób pracujących przy parafii oraz o pozyskanie środków finansowych i w intencji przyszłych wykonawców.

3. Róża – bł. Pauliny Jaricot:
O pokój w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, w Europie, w Świecie, w naszej Ojczyźnie i w nas samych.

4. Róża – św. Antoniego: 
O sprawiedliwe porozumienie w sprawie nauki religii i w szkole.

5. Róża – św. O. Pio:
Za Członków Żywego różańca naszej Parafii i ich rodziny o niegasnący entuzjazm, radość i poczucie sensu modlitwy oraz za zmarłych Członków Żywego Różańca.

6. Róża (w trakcie powstawania) – intencja papieska. Za współczesnych męczenników. 
Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

 

HISTORIA STOWARZYSZENIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał ‚breve’ aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:

„Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

22 maja 2022 w Eurexpo w Chassieu odbyła się uroczysta Eucharystia, podczas której kard. Luis Antonio Tagle, w imieniu papieża Franciszka, dokonał beatyfikacji Pauliny Jaricot, wpisując ją w poczet błogosławionych

Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem. Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób. Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe.

ŻYWY RÓŻANIEC W NASZEJ PARAFII

W Łagiewnikach Żywy Różaniec pojawił się w XXIX Niedzielę zwykłą 18 października 2020 r.
W tym dniu gościł u nas ks. Ireneusz Tatura, proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie, głosił kazania misyjne i zachęcił do powstania w naszej Parafii róż różańcowych wspierających misje. W tym dniu powstały dwie róże, kolejna została utworzona w grudniu.

Każdy z członków złożył uroczyste przyrzeczenie i otrzymał legitymację.

Opiekunem Żywego Różańca jest Ks. Proboszcz Jarosław Oleś.

 

HYMN ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

Ref. Święta Maryjo, Matko Różańcowa,
Bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”
Niech życie moje, Anielska Królowa,
Będzie różańcowym i ostatnim „Zdrowaś”.

1. Tak nam brak w życiu anielskich zwiastowań,
Bożych narodzin, świętych Ofiarowań.
Pomóż nam, Matko, znów odnaleźć Boga
W radosnych sercach i rodzinnych progach.

2. Weselna Matko z Galilejskiej Kany,
Smutnemu światu uproś cud przemiany,
Byśmy z różańcem i w Komunii Bożej
Ujrzeli Pana w świetlanym Taborze.

3. Chryste, my krzyż swój codziennie dźwigamy,
Pomóż, bo sił brak i znów upadamy,
A chcemy dojść aż do ukrzyżowania
I być świadkami Twego zmartwychwstania.

4. O Matko Zielna, Matko Wniebowzięta,
Pamiętaj o nas, jak Matka pamięta,
Bramą Niebieską bądź nam, Różańcowa,
Tam Ci będziemy śpiewać wieczne: Zdrowaś…