Historia Kościoła

W 1254 książę Henryk, założyciel miasta Bytomia, otrzymał na własność od księcia Władysława z Opola m.in. Łagiewniki. Do 1660 należały do parafii św. Małgorzaty w Bytomiu. Potem, do 1894, do parafii Najświętszej Maryi Panny w tymże mieście. W 1859 ks.Józef Szafranek, proboszcz parafii NMP w Bytomiu, rozpoczął zbieranie datków na budowę kościoła w Łagiewnikach. W 1879 w starym budynku szkolnym urządzono tymczasową kaplicę. Parafia została erygowana 8 VIII 1894. Ks. dziekan Teodor Myśliwiec 12 V 1895 poświęcił kamień węgielny kościoła, on też 20 XII 1896 dokonał poświęcenia kościoła. Konsekracja kościoła nastąpiła 12 V 1902 przez biskupa wrocławskiego kard. Jerzy Koppa. Obecny wystrój prezbiterium wykonano według projektu inż. Adriana Szendzielorza.