TRZECI ZAKON ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Franciszkański Zakon Świeckich jest rozpowszechniony na całym świecie.
Dzieli się na wspólnoty miejscowe, regionalne, narodowe i międzynarodowe.
Na każdym poziomie stoi Rada i przełożony wybrani przez wspólnotę.

Franciszkański herb to Krzyż z wyłaniającymi się u dołu z obłoków dwoma skrzyżowanymi rękami: jedną obnażoną Chrystusa; drugą w habicie św. Franciszka.
Na otwartej dłoni Chrystusa widoczna jest rana po przebiciu gwoździem. Na dłoni Franciszka zaś podobna rana stygmatów. którymi Bóg w cudowny sposób na górze Alwerni 17 września 1224 r. upodobnił go do Chrystusa.

Kim są członkowie tej wspólnoty zakonnej?

Jak siostry i bracia zakonu Św. Franciszka na różnych drogach realizują swoje powołanie, podobnie czynią to członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, żyjąc w rodzinie, troszczą się o to, by żyć wśród ludzi szlachetnie i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki wobec Kościoła i społeczeństwa.

Związanie się ze wspólnotą zakonną.

Po pewnym okresie czasu przeznaczonego na poznanie zasad życia zakonnego, kandydaci wiążą się z zakonem przez złożenie przyrzeczeń. Przyrzekają żyć według Ewangelii Jezusa Chrystusa, starając się codziennie znaleźć czas na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, słowem, czynem i życiem, świadczyć o swojej wierze.

Reguła i życie braci i sióstr Zakonu św. Franciszka

polega na wypełnieniu zasad zawartych w Ewangelii Świętej na wzór Świętego Franciszka, który postawił Chrystusa w centrum swojej więzi z Bogiem i swym odnoszeniem się do ludzi (por. Reguła, rozdz.2).

Podobne też ma być powołanie franciszkańskie: pójdźcie za Chrystusem aż do upodobnienia się do Niego we wszystkim, a szczególnie w ubóstwie i wyniszczeniu się dla braci.
Wskazana przez Krzyż droga prowadzi do nieba.

Św. Franciszek z Asyżu często modlił się w Kościele św. Damiana:
Panie rozjaśnij ciemności mojego serca.
Daj mi prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i miłość doskonałą, bym mógł wypełnić Twoją świętą wolę.

Zachęcamy tych wszystkich, którzy czują w sobie ducha franciszkańskiego, pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór Św. Franciszka, żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączali się do naszej wspólnoty franciszkańskiej.

Odkryj swoje powołanie i przyjdź!

Nasze spotkania odbywają się w salce parafialnej w terminach ogłaszanych w Gazetce Parafialnej „Ku Pojednaniu” i w niedzielnych ogłoszeniach przez Kapłana.