Kancelaria Parafialna

Godziny urzędowania

p. Ilona Szymik przyjmuje petentów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 1000 do 1200
czwartek w godz. od 1500 do 1700

Godziny urzędowania biblioteki

czwartek w godz. od 1600 do 1700

Chrzest święty

 • Rodzice zgłaszają dziecko w kancelarii przynosząc akt urodzenia dziecka wystawiony w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Szczegółowe informacje dotyczące nauki przedchrzcielnej dla rodziców i chrzestnych są podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych, również na stronie www.
 • Chrzestni mieszkający poza naszą parafią są zobowiązani do przyniesienia ze swoich parafii zaświadczenia, że są osobami praktykującymi i mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Msze św. w intencji rocznych dzieci

 • Dzieci należy zgłaszać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Początek powrot

Sakrament małżeństwa

 • Protokół spisuje się najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną uroczystością ślubną. Do spisania protokołu należy przedstawić:
  • Narzeczony ochrzczony poza naszą parafią zobowiązany jest przedstawić świadectwo chrztu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed spisaniem protokołu przedślubnego
  • Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej
  • Jeśli ślub ma być konkordatowy, to najpierw należy zgłosić się w Urzędzie Stany Cywilnego, a potem dopiero w kancelarii parafialnej przedstawić uzyskane tam zezwolenie na ślub kościelny ze skutkiem cywilnym.
  • Dowód osobisty
  • Strona owdowiała (jeśli jest) - akt zgonu współmałżonka
 • Osoby, które nie posiadają świadectwa ukończenia religii, zobowiązane są do uczestnictwa w katechumenacie przedmałżeńskim.
 • Przed Mszą św. ślubną do zakrystii należy donieść:
  • odpis aktu zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stany Cywilnego (jeśli ślub nie jest konkordatowy)
  • kartki spowiedzi przedślubnej narzeczonych
  • dowody osobiste świadków
  • obrączki

Wymagania co do świadków

 • Ukończony 16-ty rok życia;
 • Praktykujący chrześcijanin.

Informacje dla narzeczonych

 • Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni są zobowiązani do nauk przedślubnych i spotkania w parafialnej poradni życia rodzinnego.

Początek powrot

Sakrament chorych

 • Udzielany jest :
  • w kościele, w czasie Mszy św. sprawowanej w intencji chorych;
  • w czasie co miesięcznych odwiedzin chorych;
  • w każdym nagłym przypadku po osobistym wezwaniu kapłana.
 • W przypadku długotrwałej choroby należy zawezwać kapłana odpowiednio wcześniej, a nie dopiero w momencie agonii chorego.
  NIE UDZIELA SIĘ SAKRAMENTÓW OSOBOM JUŻ ZMARŁYM !!!

Odwiedziny chorych

 • Odwiedziny chorych mają miejsce co miesiąc zasadniczo w każdą pierwszą sobotę miesiąca;
 • Chorych do odwiedzin należy zgłaszać w kancelarii Parafialnej.

Początek powrot

Sprawy pogrzebowe

 • Sprawy pogrzebowe załatwia się zasadniczo w godzinach urzędowania kancelarii.

Początek powrot

Designed by DaWkArZ. Copyright 2011 by DAWKARZ Company. Wszelkie prawa zastrzeżone